Piszemy o IT bez ściemy

Każda rekrutacja ma na celu zatrudnienie jak najbardziej kompetentnej osoby spośród wszystkich kandydatów i jest nastawiona na owocną współpracę pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W branży IT, rekrutacja na różne stanowiska wygląda inaczej, a mianowicie jest dostosowana do wymagań wobec kandydata w zależności od stopnia doświadczenia wymaganego na danym stanowisku.

Początki w IT

W sytuacji, gdy firma w rekrutacji szuka tzw. juniorów IT, czyli osób, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w tej specjalizacji a ich doświadczenie zawodowe nie istnieje, wymaga to poznania kandydata pod kątem wiedzy oraz umiejętności. Natomiast osoby, które również wcześniej nie pracowały w branży, ale mogą zaprezentować np. stworzone osobiście projekty, są w wygodniejszej pozycji a ich doświadczenie jest w stanie zaprezentować rekruterom konkretne umiejętności praktyczne kandydata. Jako rekruter, należy jednak pamiętać, że każdy, kto posiada wiedzę z zakresu IT jest w stanie nabyć odpowiednie praktyczne zdolności do funkcjonowania w środowisku IT. To, jak przebiegać będzie dalsza droga zawodowa juniora zależna jest od tego, w jaki sposób zostanie potraktowany na początku swojej pracy i jak zostanie do niej wdrożony.

Rekrutacja zakończona sukcesem

Najczęściej spotkania rekrutacyjne nie kończą się na jednym, ale jest ich nawet kilka. Po złożeniu aplikacji na stanowisko, zaprasza się kandydata na spotkanie, czyli podstawową rozmowę w celu zapoznania się z jego kompetencjami, w tym z poziomem języka angielskiego, a także poznania oczekiwań samego kandydata. Celem weryfikacji wiedzy kandydata często na tym etapie musi wypełnić test wiedzy np. z konkretnego języka programowania. Etap drugi jest najczęściej zadaniem praktycznym, a kandydat ma  za zadanie stworzyć np. część kodu i z odpowiednią argumentacją go omówić. Mogą to być także zadania grupowe dla kilku kandydatów, które ukażą umiejętność pracy w zespole. Dalszy etap polega na wyłonieniu najlepszego kandydata, a następnie przydziela się mentora, czyli osobę w firmie, która zapozna go ze stanowiskiem pracy i innymi członkami zespołu. Rekruterzy IT bez wątpienia oprócz kandydatów posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności, szukają także ludzi z pasją, umiejących pracować w grupie i chętnych do poszerzania swoich zawodowych horyzontów. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.